Har du några frågor?

Kritiska frågor är vetenskapens kärna. Här nedan har vi samlat frågor och svar kring våra prognosmodeller, vår tjänst och annat som vi tror kan vara av intresse. Har du en fråga som du inte hittar svaret på? Skriv till hello@pregspect.com så återkommer vi.

Om födelseprognoserna

Är det mer sannolikt att mitt barn kommer att födas på Pregspects datum än på BF?

Ja, Pregspects beräknade födelsedatum är den enskilda dag då det är mest sannolikt att barnet föds, med hänsyn tagen till den personliga information som du lämnat.

Vad har man för nytta av ytterligare ett beräknat födelsedatum?

För 9 av 10 gravida skiljer sig Pregspects datum från BF. Eftersom endast 4,2% av kvinnorna föder på BF kanske det kan vara skönt att inte fästa sig alltför mycket vid just det datumet?

Pregspects beräkning av just ditt barns mest sannolika födelsedatum gör du av nyfikenhet! Flera användare som fått en senare beräknad förlossningsdag från Pregspect jämfört med BF har dock även påtalat att de har känt ett större lugn än sina vänner när de gått över tiden. Och det kan ju vara nyttigt.

Måste jag ha ett beräknat datum från en ultraljudsundersökning?

Nej, Vår tidiga prognos tar hänsyn till när du hade din sista menstruation och är inte beroende av att du gjort någon ultraljudsundersökning.

Detta är dock inte vår bästa prognosmodell, men ändå bättre anpassad för just dig än de prognoser du kan göra med graviditetssnurran eller vanliga "due date calculators".

Kan Pregspects datum användas för medicinska beslut?
Nej, inte i nuläget.

Medicinska beslut ska fattas baserat på forskningsresultat. Det finns i nuläget inga studier som har utvärderat om Pregspects födelsedatum kan bidra till bättre medicinska beslut, så därför ska Pregspects datum inte användas för detta ändamål.

Pregspects prognos ger ett tidigare datum än BF. Ska jag be om att få bli igångsatt tidigare då?

Nej, Pregspects beräkning visar vilken dag det är mest sannolikt att barnet kommer att födas, men inga medicinska beslut ska i nuläget fattas utifrån Pregspects datum.

All forskning som gjorts på igångsättning har utgått ifrån den beräkning som sjukvården använder sig av, och alla rekommendationer baseras på det datumet.

Hur mycket bättre är Vår bästa prognos jämfört med Vår tidiga prognos?

Födelsedatum som bestäms utifrån resultaten vid ultraljudsundersökningen anses vara säkrare än datum som bestäms utifrån sista menstruationen. Vår bästa prognos utgår från vårdens bästa beräkning (ultraljudet) och lägger till personlig information som gör beräkningen anpassad till just dig.

Vår tidiga prognos utgår från menstruationsberäkningen och tar även hänsyn till den personliga information du lämnat.

Ni frågar inte om jag är stressad, fast jag har läst att det kan påverka graviditetslängden.

Det finns en rad faktorer som kan påverka graviditetens längd som vi inte frågar om.
Forskare vid Uppsala universitet har analyserat 1,7 miljoner graviditeter och identifierat ett antal objektiva faktorer som påverkar graviditetslängden, t ex mammans ålder och barnets kön. Stress är en subjektiv faktor som är svårare att bedöma likvärdigt och därmed svårare att ha med i en modell.

Det finns även andra faktorer som kan ha betydelse, men där det ännu saknas tillräckligt med data för att inkludera dem i våra modeller. Arbetet med att ta fram ett personligt födelseprognosverktyg som är så bra som möjligt fortsätter, och vi jobbar ständigt med att utveckla våra modeller ytterligare.

Kan jag göra er prognos om jag har gjort IVF?

Ja, skriv in det beräknade födelsedatum din IVF-klinik har givit dig istället för ultraljudsdatumet.

Vår ambition är att på sikt ta fram modeller som är specifika för IVF. Eftersom det vid IVF inte råder någon osäkerhet om när ägget befruktades så förväntar vi oss att kunna ta fram bättre modeller. Det statistiska underlaget är dock ännu så länge ganska litet.

Om Pregspects tjänst

Varför ska man använda Pregspects tjänst?

För att man är nyfiken! Och varför ska man nöja sig med en prognos som inte är den bästa möjliga? Vår bästa prognos ger dig just ditt barns mest sannolika födelsedatum, baserat på ultraljudsundersökningen och de personliga uppgifter som du uppgivit.

Hur fungerar er tjänst?

Tjänsten kan beskrivas i tre steg:

1) Välj vilken av våra modeller du vill använda: Vår tidiga prognos som utgår från sista menstruationsperioden och är gratis, eller Vår bästa prognos som förutsätter att du har ett beräknat födelsedatum från en ultraljudsundersökning.

2) Besvara frågorna i formuläret.

3) Klicka fram resultatet (Vår tidiga prognos) eller betala ( Vår bästa prognos) och få resultatet presenterat i ett digitalt format som du även kan få till din mail för utskrift.

Hur betalar man för er tjänst?

Man betalar enkelt och tryggt med Klarna eller Swish.

Mitt resultat försvann! Hur hittar jag det igen?

Om du lämnat resultatsidan och inte kommer tillbaka så måste du klicka på "Din resultatlänk" i ditt orderbekräftelsemail. Mailet har rubriken "Din beställning på Pregspect är nu klar".

Personuppgifter och integritet

Hur sparas den information som jag skriver in i frågeformuläret?

Samtliga personuppgifter avidentifieras och sparas anonymt för att t ex kunna kvalitetssäkra, felsöka, ta fram statistik, få kundkännedom och utveckla tjänsten. VI DELAR INGEN PERSONLIG INFORMATION MED VÅRA SAMARBETSPARTNERS!

Vill du att vi tar bort informationen om dig ur vår databas så är det bara att du skriver till unsubscribe@pregspect.com. Läs mer i vår Integritetspolicy.

Hur gör jag om jag inte längre vill vara med på er e-postlista?

I varje utskick som vi gör finns det längst ned en länk där du kan välja att avsluta prenumerationen. Eller så skriver du till unsubscribe@pregspect.com så tar vi bort dig från vår lista.

Ni samarbetar med Länsförsäkringar, delar ni några uppgifter med dem?

Nej! Vi delar inga personuppgifter med någon av våra samarbetspartners och avidentifierar dessutom uppgifterna kort efter att prognoserna gjorts. Detta är mycket viktigt för oss. Se vår Integritetspolicy om du vill läsa mer.

Övriga frågor

Vilka står bakom Pregspect?

Pregspect är en tjänst som erbjuds av Prexpect AB. Vi som grundat Prexpect är disputerade forskare från Uppsala universitet som i samband med våra egna barns födelse blev intresserade av födelseprognoser.

Läs mer under Om Pregspect.

Vad betyder BF?
BF står för “Beräknat Födelsedatum”.

När vi använder BF syftar det på det födelsedatum som mödravården beräknat utifrån ultraljudsundersökningen.