Dela Klicka för att ge ett hjärta

Känner du rädsla inför förlossningen?

Fredag 10 Jun 2022
Dela Klicka för att ge ett hjärta

Upp till 20% av alla gravida kvinnor lider av panik inför förlossningen (tokofobi), men ångest kring förlossningen kan även drabba medföräldern.

Ditt barns förlossning kommer utan tvekan att bli en viktig händelse i ditt liv. Förväntningarna kring hur det kommer att bli påverkas ofta av vad andra berättat och anekdoter i media. Viss nervositet eller oro är normala känslor, men vissa kvinnor utvecklar ett allvarligare tillstånd som benämns förlossningsrädsla. Denna rädsla kan ta sig uttryck från mild till svår ångest, där den svårare varianten, som påverkar vardagen i stor utsträckning, även kallas tokofobi.1

Förlossningsrädsla och tokofobi har visat sig påverka så många som 5-20% av alla gravida kvinnor, beroende på hur det mäts.2 Men det är viktigt att känna till att förlossningsrädsla även kan drabba medföräldern. Forskningen inom detta område är fortfarande i sin linda, men uppskattningar visar att så många som 10% av alla medföräldrar kan lida av någon form av ångest och rädsla kopplad till förlossningen.3

Traumatiska händelser i det förflutna, rädsla för att förlora kontrollen och rädsla för smärta har visat sig vara associerade med förlossningsrädsla.2 Vissa gravida är också rädda för att deras kropp inte ska klara av att föda fram ett barn.4 När det gäller medföräldern gäller rädslan ofta förlust av kontroll, att något ska hända mamman eller barnet och att de själva inte ska klara av förlossningssituationen.5 

Forskningen visar på flera sätt som ångesten kan lindras, där det viktigaste och första som du ska göra – oavsett om du är gravid eller medförälder – är att prata med barnmorskan för att få korrekt information om förlossningsprocessen.1 Att dela din rädsla med en kunnig professionell kan också vara till hjälp, liksom kognitiv beteendeterapi. På många sjukhus finns specialiserade centra, s k Auroramottagningar, som du kan bli hänvisad till eller kontakta själv för att få hjälp att hantera rädslan.1

Nästa gång du träffar din barnmorska, se till att dela med dig av dina svåra känslor och tankar. Du är långt ifrån ensam och det finns hjälp att få!

Referenser  
1.

Striebich S, Mattern E, Ayerle GM. Support for pregnant women identified with fear of childbirth (FOC)/tokophobia – A systematic review of approaches and interventions. Midwifery. 2018 Jun;61:97–115

2.

Nilsson C, Hessman E, Sjöblom H, Dencker A, Jangsten E, Mollberg M, et al. Definitions, measurements and prevalence of fear of childbirth: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2018 Jan 12;18:28.

3.

Eriksson C, Westman G, Hamberg K. Experiential factors associated with childbirth-related fear in Swedish women and men: A population based study. J Psychosom Obstet Gynecol. 2005 Mar;26(1):63–72. 

4.

Slade P, Balling K, Sheen K, Houghton G. Establishing a valid construct of fear of childbirth: findings from in-depth interviews with women and midwives. BMC Pregnancy Childbirth. 2019 Mar 18;19(1):96. 

5.

Hildingsson I. Swedish couples’ attitudes towards birth, childbirth fear and birth preferences and relation to mode of birth – A longitudinal cohort study. Sex Reprod Healthc. 2014 Jun;5(2):75–80.

6.

Bilden är hämtad från: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/2-vrouwen-staan-naast-witte-muur-5853660/