Dela Klicka för att ge ett hjärta

Är det värt att teckna en gravidförsäkring?

Måndag 27 Feb 2023
Dela Klicka för att ge ett hjärta

Som gravid matas man med uppmaningar och erbjudanden om att teckna gravidförsäkring. Men är det nödvändigt? Och i så fall – vilken är bäst? Pregspect har frågat nationalekonomen Mikael Elinder som arbetat med att analysera försäkringar.

Behöver man en försäkring?

”Idag går det att teckna försäkringar för i stort sett allting. Vissa är viktiga att ha, t ex hemförsäkring och trafikförsäkring, medan andra är mer eller mindre onödiga. För att avgöra om det är värt att teckna en försäkring eller ej behöver man fundera över hur man skulle hantera situationen om oturen är framme. Anledningen till att man tecknar en försäkring är ju för att lindra besvären som uppstår när något drabbar en”, säger Mikael.

Hur är det med gravidförsäkringar?

”Först och främst kan man säga att det alltid är bättre att teckna en gratisförsäkring än att inte ha någon alls. En gratisförsäkring kan man aldrig förlora på, så ta dig tid att teckna en sådan.

En betalförsäkring ger ersättning för betydligt fler omständigheter. Om den är värd att köpa för just dig beror på hur svårt du skulle ha att hantera en situation om till exempel barnet skadas allvarligt vid förlossningen.”

Vad ger försäkringarna ersättning för?

”Det viktigaste är att gravidförsäkringar ger ersättning om barnet eller föräldrarna drabbas av svåra skador som ger men för livet, så kallad invaliditet. Ersättningen kan uppgå till hundratusentals kronor, eller i särskilt svåra fall, upp till ungefär en miljon kronor. Även om det är väldigt liten risk att barnet drabbas av något som leder till invaliditet, så kan det bli väldigt jobbigt för familjen om det ändå händer och då kan en försäkring åtminstone lindra den ekonomiska oron.”

Gratisförsäkringar ger bara ersättning om invaliditeten uppkommit till följd av en olyckshändelse (till exempel en trafikolycka). Det vill säga inte om den skett till följd av en sjukdom hos barnet eller på grund av att något går fel vid förlossningen. I dessa fall behöver man ha betalförsäkringen för att få ersättning. Den stora skillnaden är att betalförsäkringar garanterar ersättning under betydligt fler omständigheter än gratisförsäkringarna.

Gratisförsäkringarna ger ersättning för terapi om barnet till exempel skadas eller avlider, samt ersättning i det fall barnet eller någon av föräldrarna avlider. Ersättningen är förhållandevis låg (upp till ca 10 000 kr), men eftersom försäkringen inte kostar något är det ändå värdefullt.

Även betalförsäkringarna ger ersättning för kristerapi och dödsfall, men även för olika typer av komplikationer som kan uppkomma under graviditeten eller i samband med förlossningen. Dessa ersättningar är också vanligtvis små. Det kan handla om några tusen kronor i händelse av ett sent missfall, akut kejsarsnitt, havandeskapsförgiftning, bristningar, sjukhusvistelse, med mera. Enbart dessa motiverar inte i sig att teckna försäkringen. Men de gör försäkringen mer prisvärd eftersom det är större sannolikhet att någon av dessa ”mindre” händelser inträffar, än att barnet eller någon av föräldrarna drabbas av invaliditet.

Har det någon betydelse vilket försäkringsbolag man väljer?

”Skillnaderna i villkor och pris mellan olika försäkringsbolag är inte stor. Det viktiga är att fundera på om det räcker med gratisförsäkringen eller om man ska satsa på en betalförsäkring”, säger Mikael.

Så, rekommenderar du en gratis gravidförsäkring eller en betalförsäkring?

”Alla bör som sagt ha minst en gratisförsäkring, sen är det upp till var och en om man tycker att man behöver en försäkring i händelse av att barnet eller någon av föräldrarna skulle drabbas av invaliditet under graviditeten eller i samband med förlossningen. Om man känner att ett ekonomiskt tillskott skulle göra livet lättare i en sådan situation kan det vara värt att teckna en betalförsäkring.”