Den kritiska frågan

Idén till Pregspect kom för några år sedan när vi insåg att mödravårdens beräknade förlossningsdatum (BF) endast utgår från barnets storlek vid ultraljudsundersökningen och ett allmänt antagande om hur lång en normal graviditet är. Vi blev nyfikna och frågade oss:

Borde det inte gå att göra bättre och mer individanpassade födelseprognoser?

 

Född ur nyfikenhet

2020 fick forskarna Oscar Erixson och Mikael Elinder vid Uppsala universitet tillgång till de stora mängder födelsedata som behövdes för att kunna ta reda på svaret på frågan.

Tack vare sin expertis inom statistik och analys av stora mängder data kunde de ta reda på om och hur faktorer såsom mammans ålder, om det är första graviditeten och om det är en pojke eller en flicka, påverkar graviditetens längd.

Till vår glädje visade det sig att de kunde identifiera flera faktorer som påverkar graviditetslängden. Vi insåg att det därmed skulle gå att erbjuda personliga prognoser av förlossningsdatumet.

Pregspect föddes!

Läs en artikel från Uppsala universitet om forskningen.

Se ett klipp från SVT här.

Datadriven analys

Genom analys av data från 1,7 miljoner graviditeter kunde forskare vid Uppsala universitet identifiera en rad faktorer hos mamma och barn som påverkar graviditetens längd.

Forskarna utvecklade två olika prognosmodeller där ett urval av individuella faktorer om mamman och barnet kombineras med det ultraljudsbestämda förlossningsdatumet, alternativt med ett förlossningsdatum baserat på information om sista menstruationen.

Det visade sig att för mer än 9 av 10 gravida kvinnor är den förlossningsdag som beräknas enbart utifrån ultraljudsundersökningen inte den dag då det är mest sannolikt att barnet kommer att födas!