Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur Prexpect AB, som äger och driver tjänsten Pregspect, behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi gör med den samt dina digitala rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Det kan hända att vi behöver uppdatera eller ändra i denna policy. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid på vår webbplats pregspect.com (tillika pregspect.se). Om du har några frågor angående vår policy och hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss, se punkt 10 (Kontakt).

1. Personuppgiftsansvarig

Prexpect AB (org. nr 559262-9215) är personuppgiftsansvarig för de tjänster vi erbjuder via domänerna pregspect.com och pregspect.se. När du betalar för en av våra tjänster genom betaltjänsterna Klarna eller Swish så agerar något av dessa bolag som personuppgiftsansvarig gentemot dig för förmedlingen av betallösningen.

2. Hur vi får tillgång till personuppgifter

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du själv lämnar dem till oss när du besöker vår webbplats, när du använder vår tjänst, när du betalar för vår tjänst eller när du kontaktar oss i egenskap av användare, företrädare för en kund, en leverantör eller liknande. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

3. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, dvs. för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund (den rättsliga grunden är avtal med dig).

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra eller andras tjänster till dig. Detta sker i så fall med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse.

För det fall att du betalar för någon av våra tjänster behandlar vi även dina personuppgifter i enlighet med redovisningslagstiftning dvs med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

4. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna ska behandlas för.  Nedan anges exakt vilka personuppgifter vi samlar in från dig utifrån vilken eller vilka av våra tjänster du väljer att erhålla.

Behandling av känsliga personuppgifter

För att kunna använda Pregspects tjänster förutsätts det att du lämnar viss information om dig och din hälsa. Detta är känsliga personuppgifter (i dataskyddsförordningen benämns de särskilda kategorier av personuppgifter) och behandling av denna typ av personuppgifter ställer högre krav på datasäkerhet än vad behandling av andra personuppgifter gör. Nedan kan du läsa mer om när och varför dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna leverera tjänsten till dig och hur vi hanterar dem, redovisat utifrån vilken eller vilka av våra tjänster du väljer att använda.

4.1  Vår bästa prognos

När du gör Vår bästa prognos så efterfrågar vi endast de uppgifter som är nödvändiga för att modellen ska kunna predicera det mest sannolika förlossningsdatumet och barnets beräknade födelsevikt och födelselängd. De uppgifter vi behöver för detta ändamål är:

•  förväntat förlossningsdatum (från ultraljudsundersökningen)
•  hur många barn du bär på
•  din längd, vikt och ålder
•  om du varit gravid tidigare
•  kön på barnet (om du har denna information)
•  om du röker
•  din mejladress

Samtliga ovanstående uppgifter – förutom mejladressen – kvalificerar som känsliga personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst och fullgöra vårt avtal med dig. Vårt avtal med dig ligger till grund för att vi behandlar dessa personuppgifter.

Ovanstående personuppgifter behandlas och sparas i sin helhet under en period om 30 dagar från det att du mottagit resultatet i syfte att fullgöra åtagandena i samband med leverans av tjänsten. Samtliga data om dig, med ett undantag (som beskrivs i nästa mening), avidentifieras därefter genom att de automatiskt separeras från din mejladress och andra eventuella uppgifter som skulle kunna identifiera dig. Det nämnda undantaget är att vi fortsätter att behandla och spara din mejladress samt uppgiften om vilken vecka din graviditet är i, samt om det är din första graviditet eller ej (sk paritet). Detta i syfte att kunna uppdatera dig och marknadsföra riktade erbjudanden till dig. Sammanfattningsvis sparas endast din mejladress, graviditetsvecka, och paritet efter den nämnda trettiodagarsperioden.

Samtliga anonymiserade uppgifter (dvs sådana som inte längre är personuppgifter) sparas under obegränsad tid för att kunna kvalitetssäkra, felsöka, ta fram statistik, målgruppskännedom och tjänsteutveckling med mera.

4.2  Vår tidiga prognos

När du använder  Vår tidiga prognos så efterfrågar vi de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna beräkna det mest sannolika förlossningsdatumet utifrån sista mensens försa dag. De uppgifter denna prognosmodell behöver är följande:

•  när du hade din senaste mens
•  längden på din menstruationscykel
•  din längd, vikt och ålder
•  om du varit gravid tidigare
•  om du röker
•  din mejladress

Samtliga ovanstående uppgifter – förutom mejladressen – kvalificerar som känsliga personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Prexpect ska kunna tillhandahålla vår tjänst och fullgöra vårt avtal med dig. Vårt avtal med dig ligger till grund för att vi behandlar dessa personuppgifter.

Ovanstående personuppgifter behandlas och sparas i sin helhet under en period om 24 timmar från det att du mottagit resultatet i syfte leverera tjänsten till dig. Samtliga data om dig, med ett undantag (som beskrivs i nästa mening), avidentifieras därefter genom att de automatiskt separeras från din mejladress och andra eventuella uppgifter som skulle kunna identifiera dig. De nämnda undantagen är att vi fortsätter att behandla och spara din mejladress, uppgiften om vilken vecka din graviditet är i samt om det är din första graviditet eller ej (sk paritet). Detta i syfte att kunna uppdatera dig och marknadsföra riktade erbjudanden till dig. Sammanfattningsvis sparas endast din mejladress, graviditetsvecka och paritet efter den nämnda 24-timmarsperioden.

Samtliga anonymiserade uppgifter (dvs sådana som inte längre är personuppgifter) sparas under obegränsad tid för att kunna kvalitetssäkra, felsöka, ta fram statistik, målgruppskännedom och tjänsteutveckling med mera.

5.  Ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för behandlingen.

  • Våra ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är för att kunna tillhandahålla en eller flera tjänster till dig enligt med vad som beskrivs ovan under punkterna 4.1och 4.2. Den rättsliga grunden för detta är avtal med dig.
  • Ett ytterligare ändamål med behandling av dina personuppgifter (din mejladress och, i förekommande fall, graviditetsvecka och paritet) är för att kunna marknadsföra ytterligare tjänster till dig. Detta sker med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse.
  • För det fall att du betalar för en tjänst behandlar vi även dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

6. Behandling av personuppgifter vid betalning

6.1  Klarna som betalmetod

Vi använder Klarna som en av två betaltjänster, vilket innebär att Klarna är personuppgiftsansvarig för allting som har med betalningen att göra om du väljer Klarna som betalmetod. Pregspect kommer därmed aldrig i kontakt med dina kortuppgifter och du måste alltså vända dig till Klarna om du har frågor om hur de behandlar dina uppgifter. Mer information om Klarnas personuppgiftsbehandling hittar du i deras app eller här.

6.2  Swish som betalmetod

Vi använder Swish som en av två betaltjänster, vilket innebär att Swish är personuppgiftsansvarig för allting som har med betalningen att göra om du väljer att betala med Swish. Mer information om Swish policies hittar du här.

7. Skydd av dina personuppgifter

Vi tar säkerhet på största allvar och har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett så säkert sätt som möjligt, exempelvis är tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till de av våra anställda som behöver uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. Dessutom anonymiserar vi dina personuppgifter, med undantag för din mejladress och i förekommande fall graviditetsvecka och paritet, inom mycket kort tid från det att vi erhållit dem från dig.

Vi använder Secure Sockets Layer (”SSL”) för att kryptera personuppgifter när de förmedlas via Internet. Vår hemsida och våra tjänster levereras från en driftsbevakad webserver (”managed webservice”) placerad hos vår underleverantör i Storbritannien. Detta innebär att hanteringen utgör en tredjelandsöverföring eftersom Storbritannien inte är medlem i Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EU-kommissionen har emellertid den 28 juni 2021 beslutat att Storbritannien uppnår s.k. adekvat skyddsnivå avseende behandling av personuppgifter. Detta innebär att skyddsnivån för behandlingen motsvarar den inom EU/EES och att personuppgifter kan överföras till och från Storbritannien på samma sätt som inom EU.

7.1  Vilka får tillgång till din information?

Utöver de av våra anställda som behöver hantera personuppgifter för sina arbetsuppgifter delar vi uppgifterna med de kontrakterade tjänsteleverantörer som behövs för att erbjuda och utveckla tjänsten. Exempel är leverantörer av IT-tjänster och kommunikationstjänster, såsom för genomförande av kundundersökningar och administration av e-postutskick. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden åt oss. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med avtal med oss samt våra uttryckliga instruktioner. Se nedan i punkt 11 en sammanställning över våra personuppgiftsbiträden.

Title

8. Cookies på vår hemsida

För att ge dig en bättre upplevelse av pregspect.com och pregspect.se använder vi cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till att nödvändiga cookies används, samt att vi hanterar dina personuppgifter som framkommer av dessa nödvändiga cookies.

En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet.

Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarnas hjälpsidor för mer information. Om du väljer att inte acceptera våra cookies kommer funktionaliteten på pregspect.se och pregspect.com att begränsas.

Detaljerad information om vilka nödvändiga cookies vi använder hittar du i tabellen nedan. Du har också möjlighet att samtycka till ytterligare cookies som förbättrar upplevelsen på hemsidan och som hjälper oss med information om hur vi kan förbättra våra tjänster. Information om dessa hittar du nedan i tabellen ”Cookies med samtycke”.

Nödvändiga cookies

Table

Namn på cookieBeskrivningVärdLängd
wp_woocommerce_sessionWoocommerce registrerar användarsessionen och håller varor i ”varukorgen”.Pregspect2 dagar – förnyas varje gång sidan uppdateras
woocommerce_items_in_cartWoocommece räknar antalet varor i ”varukorgen”.PregspectSessionen. Raderas när browsern stängs
woocommerce_cart_hashInnehåller varukorgens ID.PregspectSessionen. Raderas när browsern stängs
wp_testWord Press använder denna för att se om cookies är aktiva i användarens browser.PregspectSessionen. Raderas när browsern stängs
prg_form_submission (Installeras när man skickar in ett formulär) Används när man skickar in formulären för att inte behöva fylla i dem på nytt. Informationen sparas i browsern. Krypterat.Pregspect1 dag
cookieconsentAnvänds när du godkänner cookie-bannern och innehåller en tidsangivelse för när integritetspolicyn senast godkändes. Laddas om när en policyuppdatering skett. Triggar installation av cookies med samtycke.Pregspect180 dagar
cookiedenyAktiveras när du inte godkänner cookie-bannern och blockerar cookies som kräver samtycke. Innehåller en tidsangivelse för när cookie-medgivandet nekades. Laddas om när en policyuppdatering skett.Pregspect180 dagar
mp_xxxxxxxx_mixpanel- Används av mix panel.com för att identifiera användare och generera rapporter om webbplatsens prestanda, försäljning och användaraktivitet.Pregspect1 år

Title

Cookies med samtycke

Nedanstående cookies installeras när användaren accepterar cookie-bannern och betraktas som icke nödvändiga.

 

Table

Namn på cookieBeskrivningVärdLängd
_ga Används för att särskilja användare.Google2 år
_gidAnvänds för att särskilja användare.Google24 timmar
_gatAnvänds för att begränsa hastigheten på förfrågningar.Google1 minut
AMP TOKENAnvänds som en ”märkning” för att kunna hämta användar-ID från en AMP Client ID service.Google30-60 sekunder
_gac_Innehåller kampanjrelaterad information för användaren. Om du har kopplat ditt Google Analytics-konto med Google Ads-kontot kommer Google Ads att läsa denna cookie såvida du inte avsäger dig det.Google90 dagar
_fbpAnvänds för att kunna särskilja och analysera olika användares beteende. användaren rör sig på hemsidan. Facebook90 dagar
_fbcAnvänds för att kunna se hur användaren rör sig på hemsidan. Facebook90 dagar

Title

Läs mer om vad Google själva skriver om sina cookies här.

Om våra cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av pregspect.com använder vi cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till att cookies används samt hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer i vår Integritetspolicy.

...

Title

9. Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Om du vill utöva någon av rättigheterna ska du kontakta oss lämpligen via de kontaktuppgifter som anges i punkt 10.

Du har rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta om, och i sådant fall vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har möjlighet att få ett registerutdrag från oss innehållandes de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Du har rätt att begära att vi rättar eller raderar personuppgifter som vi behandlar om dig. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter exempelvis genom ett kompletterande utlåtande.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Du har alltid rätt att begära att vi inte behandlar din mejladress för marknadsföring och kommunikation. Du kan även till exempel begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om dina personuppgifter är korrekta eller om du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (dvs. om du är i en rättslig tvist).

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter. Vid invändning mot personuppgiftsbehandling för direkt marknadsföring upphör vi med behandling av dina personuppgifter, vid invändning av andra skäl kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för fortsatt behandling.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Rätten att flytta personuppgifter (dataportabilitet) innebär att du kan begära ut dina personuppgifter för att flytta uppgifterna till någon annan.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida www.imy.se.

Om du inkommer med en begäran till oss kommer vi göra en prövning i förhållande till dina rättigheter och i möjligaste mån efterkomma din begäran.

10. Kontakt

Om du önskar komma i kontakt med oss rörande vår behandling av personuppgifter tex för att utöva någon av dina rättigheter så är du välkommen att mejla till hello@pregspect.com. eller ringa oss på telefonnummer: 0721-87 55 99. Du kan också skicka ett brev till oss på följande adress:

Prexpect AB
Lännalöt 42
SE-741 73 Länna
Sweden

11. Våra personuppgiftsbiträden

Table

Företagsnamn, organisations-nummer och adressBeskrivning av tjänst/tjänster som biträdet tillhandahåller Plats för Behandling (land) 
Kerned Ltd (Reg. nr. 12250091), Kemp House 152-160, City Road, London, EC1V 2NX, United KingdomHosting av hemsida och databas. Hantering av databas och utförande av analyser.Storbritannien

Title

Om vi anlitar ytterligare personuppgiftsbiträden eller upphör att använda ett personuppgiftsbiträde uppdateras detta avsnitt.

 

Denna integritetspolicy (v3.1) gäller från och med 2023-08-25.

 

Mitt BF var den 28 maj men Pregspect beräknade att det var mest sannolikt att jag skulle föda den 4 juni – och det gjorde jag!

Susanne