Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur Prexpect AB, som äger och driver tjänsten Pregspect, behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi gör med den samt dina digitala rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Det kan hända att vi behöver uppdatera eller ändra i denna policy. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid på vår webbplats pregspect.com. Om du har några frågor angående vår policy och hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss via e-post genom att skriva till hello@pregspect.com.

Personuppgiftsansvarig

Prexpect AB (org. nr 559262-9215) är personuppgiftsansvarig för de tjänster vi erbjuder via domänerna pregspect.com och pregspect.se. När du betalar för en av våra tjänster genom betaltjänsterna Klarna eller Swish så agerar de som personuppgiftsansvarig gentemot dig för förmedlingen av betallösningen.

Hur vi får tillgång till personuppgifter

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du själv lämnar dem till oss när du besöker vår webbplats, när du använder vår tjänst, när du betalar för vår tjänst eller när du kontaktar oss i egenskap av användare, företrädare för en kund, en leverantör eller liknande.

Behandling av känsliga personuppgifter

För att kunna använda Pregspects tjänster förutsätts det att du lämnar viss information om dig och din hälsa. Detta är ”känsliga personuppgifter” ( i dataskyddsförordningen benämns de särskilda kategorier av personuppgifter) och behandling av denna typ av personuppgifter ställer högre krav på datasäkerhet än vad behandling av andra personuppgifter gör. Nedan kan du läsa mer om när och varför dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna leverera tjänsten till dig och hur vi hanterar dem.

Vår bästa prognos

När du gör Vår bästa prognos så efterfrågar vi endast de uppgifter som är nödvändiga för att modellen ska kunna predicera det mest sannolika förlossningsdatumet och barnets beräknade födelsevikt och födelselängd. De uppgifter vi behöver för detta ändamål är:

•  förväntat förlossningsdatum (från ultraljudsundersökningen)
•  hur många barn du bär på
•  din längd, vikt och ålder
•  om du varit gravid tidigare
•  kön på barnet (om du har denna information)
•  om du röker

Samtliga ovanstående uppgifter kvalificerar som känsliga personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst och fullgöra vårt avtal med dig. Vårt avtal med dig ligger till grund för att vi behandlar dessa personuppgifter.

Ovanstående uppgifter behandlas och sparas i sin helhet under en period om 30 dagar från det att du mottagit resultatet i syfte att fullgöra åtagandena i samband med leverans av tjänsten. Samtliga data om dig avidentifieras därefter genom att de automatiskt separeras från mailadress och andra eventuella uppgifter som skulle kunna identifiera dig. Dessa anonymiserade uppgifter sparas under obegränsad tid för att kunna kvalitetssäkra, felsöka, ta fram statistik, målgruppskännedom, tjänsteutveckling och andra legitima intressen.

Vår tidiga prognos

När du använder Vår tidiga prognos så efterfrågar vi de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna beräkna det mest sannolika förlossningsdatumet utifrån sista mensens försa dag. De uppgifter denna prognosmodell behöver är följande:

•  när du hade din senaste mens
•  längden på din menstruationscykel
•  din längd, vikt och ålder
•  om du varit gravid tidigare
•  om du röker

Ovanstående uppgifter kvalificerar som känsliga personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Pregspect ska kunna tillhandahålla vår tjänst och fullgöra vårt avtal med dig. Vårt avtal med dig ligger till grund för att vi behandlar dessa personuppgifter.  Ovanstående uppgifter behandlas och sparas i sin helhet under en period om 24 h från det att du mottagit resultatet i syfte att leverera tjänsten till dig. Samtliga data om dig avidentifieras därefter genom att de automatiskt separeras från mailadress och andra eventuella uppgifter som skulle kunna identifiera dig. Dessa anonymiserade uppgifter sparas under obegränsad tid för att kunna kvalitetssäkra, felsöka, ta fram statistik, målgruppskännedom, tjänsteutveckling och andra legitima intressen.

Kommunikation via e-post

Vi efterfrågar din e-postadress för att kunna skicka dig en utskrivbar resultatfil samt för att vi i framtiden ska kunna kontakta dig när vi har något viktigt att kommunicera. Vi vill bara kommunicera med dig om du vill ha kontakt med oss, så du kan välja att sluta motta e-post från oss genom att klicka på länken som du hittar längst ner i varje e-postmeddelande eller genom att skriva till unsubscribe@pregspect.com.

Behandling av personuppgifter vid betalning

Klarna som betalmetod

Vi använder Klarna som en av två betaltjänster, vilket innebär att Klarna är personuppgiftsansvarig för allting som har med betalningen att göra om du väljer Klarna som betalmetod. Pregspect kommer därmed aldrig i kontakt med dina kortuppgifter och du måste alltså vända dig till Klarna om du har frågor om hur de behandlar dina uppgifter. Mer information om Klarnas personuppgiftsbehandling hittar du i deras app eller här.

Swish som betalmetod

Vi använder Swish som en av två betaltjänster, vilket innebär att Swish är personuppgiftsansvarig för allting som har med betalningen att göra om du väljer att betala med Swish. Mer information om Swish policies hittar du här.

Skydd av dina personuppgifter

Vi tar säkerhet på största allvar och har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett så säkert sätt som möjligt, exempelvis är tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till de av våra anställda som behöver uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter.

Vi använder Secure Sockets Layer (”SSL”) för att kryptera personuppgifter när de förmedlas via Internet. Vår hemsida och våra tjänster levereras från en driftsbevakad webserver (”managed webservice”) placerad hos vår underleverantör i England. Detta innebär att hanteringen är en tredjelandsöverföring för vilken vi har säkerställt att skyddsnivån för behandlingen motsvarar den inom EU/EES.

Vilka får tillgång till din information?

Utöver de av våra anställda som behöver hantera personuppgifter för sina arbetsuppgifter delar vi uppgifterna med de kontrakterade tjänsteleverantörer som behövs för att erbjuda och utveckla Tjänsten. Exempel är leverantörer av IT-tjänster och kommunikationstjänster, såsom för genomförande av kundundersökningar och administration av e-postutskick.

• Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part.
• Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte.

För att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser kan vi behöva lämna ut personuppgifter till Statliga myndigheter såsom Polisen, Skatteverket och andra myndigheter.

De flesta av de tredje parter som vi delar personuppgifter med enligt ovan utgör i förhållande till oss s k personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra uttryckliga instruktioner.

Myndigheter och i vissa fall även företag som vi överför personuppgifter till enligt ovan kan vara självständigt personuppgiftsansvariga för de överförda uppgifterna. När dina personuppgifter överförs till någon som är självständigt personuppgiftsansvarig styr vi inte över hur uppgifterna sedan behandlas, utan ansvaret för detta faller då på den myndighet eller det företag som överföringen skett till, innebärande bland annat att den myndigheten eller det företaget är skyldig att informera dig om dess behandling av dina personuppgifter och att säkerställa att behandlingen är laglig.

Title

Cookies på vår hemsida

När du besöker vår hemsida så finns det en del uppgifter om dig som vi måste behandla för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Detta görs med hjälp av s k cookies. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet.

Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarnas hjälpsidor för mer information. Om du väljer att inte acceptera våra cookies kommer funktionaliteten på pregspect.se och pregspect.com att begränsas.

Detaljerad information om vilka nödvändiga cookies vi använder hittar du i tabellen nedan. Du har också möjlighet att samtycka till ytterligare cookies som förbättrar upplevelsen på hemsidan och som hjälper oss med information om hur vi kan förbättra våra tjänster. Information om dessa hittar du nedan i tabellen ”Cookies med samtycke”.

Nödvändiga cookies

Table

Namn på cookieBeskrivningVärdLängd
wp_woocommerce_sessionWoocommerce registrerar användarsessionen och håller varor i ”varukorgen”.Pregspect2 dagar – förnyas varje gång sidan uppdateras
woocommerce_items_in_cartWoocommece räknar antalet varor i ”varukorgen”.PregspectSessionen. Raderas när browsern stängs
woocommerce_cart_hashInnehåller varukorgens ID.PregspectSessionen. Raderas när browsern stängs
wp_testWord Press använder denna för att se om cookies är aktiva i användarens browser.PregspectSessionen. Raderas när browsern stängs
prg_form_submission (Installeras när man skickar in ett formulär) Används när man skickar in formulären för att inte behöva fylla i dem på nytt. Informationen sparas i browsern. Krypterat.Pregspect1 dag
cookieconsentAnvänds när du godkänner cookie-bannern och innehåller en tidsangivelse för när integritetspolicyn senast godkändes. Laddas om när en policyuppdatering skett. Triggar installation av cookies med samtycke.Pregspect180 dagar
cookiedenyAktiveras när du inte godkänner cookie-bannern och blockerar cookies som kräver samtycke. Innehåller en tidsangivelse för när cookie-medgivandet nekades. Laddas om när en policyuppdatering skett.Pregspect180 dagar

Title

Cookies med samtycke

Nedanstående cookies installeras när användaren accepterar cookie-bannern och betraktas som icke nödvändiga.

 

Table

Namn på cookieBeskrivningVärdLängd
_ga Används för att särskilja användare.Google2 år
_gidAnvänds för att särskilja användare.Google24 timmar
_gatAnvänds för att begränsa hastigheten på förfrågningar.Google1 minut
AMP TOKENAnvänds som en ”märkning” för att kunna hämta användar-ID från en AMP Client ID service.Google30-60 sekunder
_gac_Innehåller kampanjrelaterad information för användaren. Om du har kopplat ditt Google Analytics-konto med Google Ads-kontot kommer Google Ads att läsa denna cookie såvida du inte avsäger dig det.Google90 dagar
_fbpAnvänds för att kunna särskilja och analysera olika användares beteende. användaren rör sig på hemsidan. Facebook90 dagar
_fbcAnvänds för att kunna se hur användaren rör sig på hemsidan. Facebook90 dagar

Title

Läs mer om vad Google själva skriver om sina cookies här.

Om våra cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av pregspect.com använder vi cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till att cookies används samt hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer i vår Integritetspolicy.

...

Title

Dina rättigheter

Du har rättigheter i förhållande till hur vi behandlar dina personuppgifter. Dels ska du kunna försäkra dig om att vi behandlar dem på ett korrekt sätt, dels ska du kunna begära att få tillgång till dem.

Du har rätt att
•  få information om vilka personuppgifter vi behandlar och för vilket ändamål, vilka som får del av personuppgifterna och hur länge vi sparar personuppgifterna samt varifrån de inhämtats;
•  begära rättning av felaktig eller ofullständig uppgift;
•  begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter;
•  invända mot behandlingen;
•  återkalla eventuellt samtycke;
•  motsätta dig direkt marknadsföring;
•  om personuppgifterna behandlas med stöd av avtal eller samtycke, har du rätt att under vissa förutsättningar få del av de uppgifter som du själv har tillhandahållit och rätt att få dessa, så långt det är tekniskt möjligt, överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet); samt att
•  inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet över behandlingen av personuppgifter. Mer information på: imy.se.

Om du inkommer med en begäran till oss kommer vi göra en prövning i förhållande till dina rättigheter och i möjligaste mån efterkomma din begäran.

Kontakt

Om du önskar komma i kontakt med pregspect.com eller önskar göra en begäran enligt dina rättigheter så är du välkommen att skicka ett meddelande till hello@pregspect.com.

Denna integritetspolicy (v2) gäller från och med 2022-01-28.

 

Mitt BF var den 28 maj men Pregspect beräknade att det var mest sannolikt att jag skulle föda den 4 juni – och det gjorde jag!

Susanne