Vetenskapshörnan

I det här hörnet av Internet presenterar vi korta artiklar med intressant forskning relaterad till graviditet, ultraljud, födelseprognoser och mödravård. Alla texter är granskade av forskare. Fler artiklar kommer inom kort!

Varför ska man äta folsyra?

Alla behöver folsyra (vitamin B9, eller folat), men det är särskilt viktigt för den som är gravid eller planerar att bli gravid.1 Folsyra används av kroppen vid celldelning (DNA-replikation) och för produktion av aminosyror och vitaminer.1 Brist på folsyra kan leda till anemi (blodbrist) eftersom folsyran är nödvändig för att bilda röda blodkroppar. Under graviditeten ökar behovet av folsyra eftersom fostret också behöver det för att växa och utvecklas normalt.1 

Flera studier har visat att ett dagligt intag av folsyra före och under graviditeten kan minska risken för s k neuralrörsdefekter (NTD) med upp till 72 %.2 NTD tillhör den vanligaste typen av fosterskador och  bidrar till missfall, spädbarnsdödlighet och allvarliga medfödda skador och funktionshinder.1 Sedan folsyretillskott introducerades som en rekommendation till kvinnor världen över har antalet barn som föds med NTD minskat avsevärt.1 Upptäckten att intag av folsyra kan minska NTD är ett av de sällsynta och glädjande fall där vetenskapen har kunnat identifiera en orsak till fosterskador.3

Folat är ett vattenlösligt B-vitamin som finns naturligt i mat, medan folsyra är en artificiellt framställd folat som används som näringsförstärkare och kosttillskott. Vitaminet tas lättare upp av kroppen i formen av folsyra än i form av folat.3

Äggula, mörkgröna bladgrönsaker (t.ex. sparris, broccoli, spenat och avokado) och olika sorters kål, bönor, kikärtor, linser, solrosfrön, frukt och bär är exempel på livsmedel som innehåller mycket folat. Vitaminet är värmekänsligt och kan lätt förstöras vid långvarig uppvärmning, så färska grönsaker är att föredra.4 För att få i sig tillräckligt med folsyra under graviditeten rekommenderas vanligtvis att man tar det som ett kosttillskott.

Faktaruta

Aminosyror = Molekyler som bygger upp proteiner

Vitamin B = En grupp av åtta vattenlösliga vitaminer. Vitaminer är viktiga näringsämnen som inte kan produceras av kroppen och därför måste intas via maten.

NTD (Neural Tube Disorder) = Födelsedefekter i hjärnan, ryggraden eller ryggmärgen. Missbildningarna uppstår när det sk. neuralröret inte stängs under tidig embryoutveckling.

Torsdag 2 Jun 2022
Dela Klicka för att ge ett hjärta

Lider du av tokofobi?

Upp till 20% av alla gravida kvinnor lider av förlossningsrädsla, men ångest kring förlossningen kan även drabba medföräldern.

Ditt barns förlossning kommer utan tvekan att bli en viktig händelse i ditt liv. Förväntningarna kring hur det kommer att bli påverkas ofta av vad andra berättat och anekdoter i media. Viss nervositet eller oro är normala känslor, men vissa kvinnor utvecklar ett allvarligare tillstånd som benämns förlossningsrädsla. Denna rädsla kan ta sig uttryck från mild till svår ångest, där den svårare varianten, som påverkar vardagen i stor utsträckning, även kallas tokofobi.1

Förlossningsrädsla och tokofobi har visat sig påverka så många som 5-20% av alla gravida kvinnor, beroende på hur det mäts.2 Men det är viktigt att känna till att förlossningsrädsla även kan drabba medföräldern. Forskningen inom detta område är fortfarande i sin linda, men uppskattningar visar att så många som 10% av alla medföräldrar kan lida av någon form av ångest och rädsla kopplad till förlossningen.3

Traumatiska händelser i det förflutna, rädsla för att förlora kontrollen och rädsla för smärta har visat sig vara associerade med dörlossningsrädsla.2 Vissa gravida är också rädda för att deras kropp inte ska klara av att föda fram ett barn.4 När det gäller medföräldern gäller rädslan ofta förlust av kontroll, att något ska hända mamman eller barnet och att de själva inte ska klara av förlossningssituationen.5 

Forskningen visar på flera sätt som ångesten kan lindras, där det viktigaste och första du som ska göra – oavsett om du är gravid eller medförälder – är att prata med barnmorskan för att få korrekt information om förlossningsprocessen.1 Att dela din rädsla med en kunnig professionell kan också vara till hjälp, liksom kognitiv beteendeterapi. På många sjukhus finns specialiserade centra, s k Auroramottagningar, som du kan bli hänvisad till eller kontakta själv för att få hjälp att hantera rädslan.1

Nästa gång du träffar din barnmorska, se till att dela med dig av dina svåra känslor och tankar. Du är långt ifrån ensam och det finns hjälp att få!

Söndag 8 Maj 2022
Dela Klicka för att ge ett hjärta