Dela Klicka för att ge ett hjärta

Aspirin minskar risken för preeklampsi

Måndag 3 Okt 2022
Dela Klicka för att ge ett hjärta

Ett stort antal forskningsstudier har visat att en 75 mg-tablett aspirin per dag avsevärt minskar risken för preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning som det också kallas.1

Preeklampsi drabbar årligen 5-8 % av alla gravida kvinnor och är ett tillstånd som globalt är en av de främsta orsakerna till mödradödlighet och sjuklighet hos mamma och foster.1 I Sverige drabbas årligen ca 5000 kvinnor, men tack vare bra mödrahälsovård är dödsfall mycket ovanliga.2,3

Medicinska forskningsresultat visar att vanlig aspirin avsevärt kan sänka risken för preeklampsi. Svensk sjukvård har därför sedan 2021 börjat införa rutiner kring förebyggande behandling med aspirin. Kvinnor som tillhör riskgruppen rekommenderas att profylaktiskt ta 75 mg Acetylsalicylsyra från vecka 10-12, fram till vecka 36.4 

Preeklampsi är ett komplext tillstånd och forskarna har ännu inte helt förstått de bakomliggande orsakerna.1 Det som kännetecknar sjukdomstillståndet är att moderkakan inte fäster in i livmoderväggen som den ska, vilket gör att ämnen som normalt bara ska finnas hos fostret kommer in i mammans blod och att näringstillförseln till fostret försämras.1 Mammans immunförsvar triggas av de okända ämnena, vilket ger en inflammatorisk respons som skadar blodkärlen och får dem att dra ihop sig.6,7 Det gör i sin tur att protein läcker ut i urinen och att blodtrycket stiger.6 

Preeklampsi kan uppkomma från vecka 20, men uppträder vanligen så sent som efter vecka 34.6,7 Symptomen varierar mycket vilket gör tillståndet svårdiagnosticerat, men typiska symptom är huvudvärk, synbesvär, svullnad eller att man får mycket ont i övre delen av magen, särskilt under höger revben.6 Den som upplever symptom som dessa under senare delen av graviditeten bör kontakta sjukvården. 

I nuläget finns det inte någon annan behandling än att förlösa barnet i förtid.4 Blodtryckssänkande medicin, minskad stress genom t ex sjukskrivning och övervakning på sjukhus är dock åtgärder som kan sättas in för att förskjuta en eventuellt tidigarelagd förlossning.6 Normalt går symptomen över kort efter att barnet är fött.

Exempel på högriskfaktorer Exempel på medelriskfaktorer
 • Tidigare preeklamsi
 • Kronisk njursjukdom
 • Äggdonation
 • Diabetes mellitus före graviditeten
 • Flerbörd (dvs tvillingar eller fler)
 • Kroniskt högt blodtryck
 • Förstföderska eller mer än 10 år sedan förra graviditeten
 • BMI > 30
 • Ålder > 40
 • Ärftlighet
 • Högt blodtryck vid inskrivning till MHV

Gravida som har en högriskfaktor eller tre eller fler medelriskfaktorer anses tillhöra högriskgruppen. Viktigt! Påbörja aldrig medicinering själv. Överlägg alltid med en läkare innan du börjar medicinera.

Ur Västra Götalandsregionens rutin 2021-02-24, ASA-behandling som profylax mot preeklampsi (PE) och intrauterin tillväxthämning (IUGR).

 

Referenser  
1.

Aspirin Prophylaxis During Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis, Am J Prev Med. 2021 Volume 61 (e31-e45). Yeo Jin Choi, Sooyoung Shin.

2.

Pre-eclampsia: its pathogenesis and pathophysiology, Cardiovasc J Afr. 2016. Volume 27 (71–78) P Gathiram and J Moodley

3.

Mödradöd i Sverige: Vården hade många gånger kunnat vara bättre. Lakartidningen.se 2019-09-30, Charlotta Grunewald, Annika Esscher, Ajlana Mulic-Lutvica, Lisa Parén och Sissel Saltvedt.

4.

Tidig diagnos av havandeskaps-förgiftning. Vetenskap och hälsa. 2011. Eva Bartonek Roxå

5.

Preeklampsi. Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), Arbets- och referensgrupp för perinatologi; 2013. Rapport nr 72

6.

Havandeskapsförgiftning. 1177 Region Uppsala [Web-page]. 2020.

7.

Pre-eclampsia: pathogenesis, novel diagnostics and therapies. Phipps, Nat Rev Nephrol  2019, 15, 275–289. E.A., Thadhani, R., Benzing, T. et al.

8.

Fotografiet är taget av Engin Akyurt och nedladdat från Unsplash.