Dela Klicka för att ge ett hjärta

Ibland känns det inte som man tänkt sig…

Torsdag 24 Nov 2022
Dela Klicka för att ge ett hjärta

Graviditeten är en spännande tid, men ibland så blir det inte riktigt så rosaskimrande och lyckligt som man kanske föreställt sig. Mer än var tionde kvinna drabbas av nedstämdhet i samband med graviditeten eller efter att barnet fötts. Detta känslomässiga mörker kallas för förlossningsdepression och är plågsamt för både mamma, barn och andra närstående. Men det finns effektiv hjälp att få, och ju tidigare hjälpen sätts in desto bättre.

Mom2B är en unik forskningsstudie om förlossningsdepression och för tidig födsel från Uppsala universitet. Forskarna som står bakom studien undersöker möjligheten att använda data insamlad via en app för att i tidigt skede upptäcka kvinnor som har hög risk att drabbas av komplikationer under graviditeten och efter förlossningen.

Ett exempel på komplikation som mamma och barn kan drabbas av under graviditeten är för tidig födsel, d v s att barnet föds före graviditetsvecka 37. I Sverige är cirka 5% av alla födslar för tidiga, och barn som föds för tidigt har större risk för att bli sjuka som nyfödda. Forskningen kan förhoppningsvis ge kunskap som ska användas för att göra bättre förutsägelser om vilka kvinnor som tillhör riskgruppen, vilket i vissa fall kanske skulle kunna förhindra för tidig födsel.

Genom att ladda ner Mom2B-appen och registrera dig får du spännande information om din graviditet och ditt mående och bidrar dessutom till andra gravida kvinnors psykiska hälsa genom att dela med dig av data till viktig forskning. Appen innehåller även annat intressant material, såsom t ex statistik över hur mycket du rör dig, hur många timmar du sovit och en kunskapsbank om hälsa under graviditet och efter förlossning.

Du som är gravid (eller nyss fött barn) kan vara med och göra skillnad – oavsett om du känner igen dig i nedstämdheten eller mår toppen!

Ladda ner appen direkt, eller läs på mer om forskningsstudien på mom2B.se

GOOGLE PLAY 

APP STORE