159kr

Vår bästa prognos

I Vår bästa prognos kombineras ultraljudsdata med personlig information om dig och ditt barn, vilket gör att du kan få veta vilken dag som det är mest sannolikt att ditt barn föds. Utöver prognostiserat födelsedatum får du även veta ditt barns beräknade födelsevikt och födelselängd!

För 9 av 10 gravida är det standardberäknade förlossningsdatumet från mödravården inte den dag då det är mest sannolikt att barnet kommer att födas!

Om du ännu inte gjort ultraljudet rekommenderar vi att du gör Vår tidiga prognos. och kommer tillbaka hit senare!

Fyll i dina uppgifter

Vår Bästa Prgonos tar hänsyn till de personliga uppgifter du fyller i nedan om dig själv och din bebis . För att kunna göra denna prognos måste du ha gjort en ultraljudsundersökning - eller ha ett IVF-datum!

Om du ännu inte gjort ett ultraljud rekommenderar vi att du gör Vår tidiga prognos.

Tips! Klicka på i-symbolen för att få mer information.

Betala enkelt och tryggt med:eller

 

Mitt BF var den 28 maj men Pregspect beräknade att det var mest sannolikt att jag skulle föda den 4 juni – och det gjorde jag!

Susanne