159kr

Vår bästa prognos

För 9 av 10 gravida är det beräknade förlossningsdatumet från mödravården inte den dag då det är mest sannolikt att barnet kommer att födas!

I denna prognosmodell kombineras personlig information om dig och ditt barn med ultraljudsdata så att du får veta vilken dag det är mest sannolikt att ditt barn föds. Du får även veta barnets beräknade födelsevikt och födelselängd.

Dina personliga uppgifter

Ange din information nedan och få reda på vilken dag sannolikheten är störst att ditt barn kommer att födas. Prognosen förutsätter att du har gjort en ultraljudsundersökning.

Tips! Klicka på i-symbolen för att få mer information.

Betala enkelt och tryggt med:eller

 

Mitt BF var den 28 maj men Pregspect beräknade att det var mest sannolikt att jag skulle föda den 4 juni – och det gjorde jag!

Susanne